Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

+46 (0)18-56 40 35 » Boka rum » Konferensförfrågan
Dragarbrunnsgatan 69
753 20 Uppsala, Sverige
+46 (0)18-56 40 35
bokning@duvanhotell.se
Facebook Instagram Linked In
Duvan hotell och konferens

Vår historia

I Samariterhemmets historia har gästverksamheten haft en stor betydelse och som en naturlig konsekvens av den kristna barmhärtighetstanken, gästfriheten och av att institutionen har haft många olika typer av boenden för studenter, provsystrar, diakoner, barnhem, sjukhus och hem för personer med mental funktionsnedsättning. Hotell och gästhemsverksamhet var i det perspektivet en naturlig verksamhet och är en av de äldsta och största verksamheterna som Samariterhemmet har bedrivit.

Samariterhemmet har bedrivit vilohems-, gäst- eller hotellhemsverksamhet sedan åtminstone 1894, med syftet att bedriva ”vilohem, retreat och rekreationsmöjligheter”. Det har skett i Mariehem i Marielund i Funbo utanför Uppsala, i Uppsala, i Leksand och i Hosjögården. Mariehem skänktes som sommarhus till Ebba Boström och nyttjades som sådant av henne, hennes medsystrar och av andra och användes, de sista åren innan det såldes 2009, för sommaraktiviteter, inte minst för äldre.

I Uppsala har det bedrivits gästhemsverksamhet för tillresande kyrkliga gäster och som grund för konferenser, program och utbildningar på Duvan Hotell & Konferens. Många biskopar och andra kyrkligt aktiva personer har bott på Duvan Hotell & Konferens, Samariterhemmet, när de av olika skäl har besökt Uppsala. På så sätt har Samariterhemmet tillhandahållit en kyrklig kulturmiljö, som dessa gäster har bidragit till och vilket, omvänt, har gett Samariterhemmet en funktion och en påverkan i kyrkan. Hotell- och gästhemsverksamheten har vidare bidragit till att människor fått en relation till och investerat minnen i Samariterhemmet.

Under 1980-talet blev Duvan Hotell & Konferens ett patienthotell för Region Uppsala, patienthotellet kompletterades med en kurativ verksamhet med ett multikompetent team som arbetade kurativt i förhållande till de patienter som bodde på hotellet.

Från januari 2019 bedrivs inte längre någon kurativ verksamhet och Duvan Hotell & Konferens välkomnar alla gäster.

Duvan Hotell & Konferens - Hotellet nära till allt

Boka rum

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till allt.

» Läs mer här